zajaczki
biedroneczki
misie
krasnale
sloneczka
smyki
zuchy

Przedszkole nr 84 „Promyk”                           

ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa                       

Przedszkole 84 "Promyk"
ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa
tel./fax: 22 615 96 39

tel.: 22 615 75 45

Dyżury wakacyjne

Brak wolnych miejsc!

W Przedszkolu nr 84 "Promyk" w Warszawie dyżur wakacyjny przypada na IV turnus (16-31 sierpnia 2018r. - 12 dni).

30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00  pod adresem:
warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
został uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


25 maja o godzinie 14:00 na stronie systemu zapisów na dyżury, dostępnej dla rodziców, opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych - zakładka „wolne miejsca”.
Od 28 maja wykaz wolnych miejsc może być nadal aktualizowany o dodatkowe placówki i turnusy, które nie znajdowały się w wakacyjnej ofercie a zostaną dodatkowo zgłoszone przez niektóre Dzielnice.


Z chwilą opublikowania listy wolnych miejsc w dyżurujących placówkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.


Aby zapisać dziecko na dyżur w rekrutacji uzupełniającej należy zgłosić się bezpośrednio do przedszkola/sekretariatu szkoły podstawowej prowadzącej odziały przedszkolne, dysponujących wolnymi miejscami (zgodnie z wykazem zamieszczonym w systemie).

Lista wolnych miejsc na dyżur wakacyjny będzie na bieżąco aktualizowana.


 

Harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane będą w turnusach dwutygodniowych. Przedszkole/szkoła może dyżurować jeden, dwa lub więcej turnusów.

Turnus i okres dyżuru:

I - 2 lipca – 13 lipca

II - 16 lipca – 27 lipca

III - 30 lipca – 14 sierpnia

IV - 16 sierpnia – 31 sierpnia

Wykaz dyżurujących przedszkoli i szkół znajduje się poniżej w plikach do pobrania oraz na stronie Biura Edukacji. http://edukacja.warszawa.pl/

 

 

Do pobrania:

-Wniosek o wydanie hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne

-Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w  przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę lipiec - sierpień 2018r.

-Zasady zapisów na dyżury wakacyjne.

-Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec - sierpień 2018r. (dzielnica Wawer)

-Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku (Warszawa)

-Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku (Warszawa)

 

 

 

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie Przedszkola dotyczące dyżurów wakacyjnych są pobrane ze strony Biura Edukacji m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/.